Pravidla

Povozní řád vleků CITY WAKE

Obecné

Každý zákazník je povinen seznámit se s provozním řádem vleku a dodržovat jej.  Tento provozní řád platí jak pro přímé účastníky, tak pro doprovod i osoby pohybující se v blízkosti vodního vleku.  Provozovatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví jezdců a návštěvníků způsobené jízdou, dovednostmi účastníků, nebo poruchou, či technickým stavem vleku.  Všichni jezdci a návštěvníci vleku a okolí vleku se na vleku a v jeho okolí pohybují na vlastní nebezpečí.  Vlek je v provozu pouze za příznivých povětrnostních podmínek a není v provozu v noci a za bouřky.

Vlek je určený pouze pro plavce.  Děti od šesti do patnácti let mohou jet na vleku pouze pod dohledem rodičů nebo zákonných zástupců.  Školní kurzy mohou používat vlek po předložení souhlasu rodičů a pod dohledem pověřených učitelů.  Mládež od patnácti do osmnácti let může jet na vleku po předložení souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců.  Děti mladší šesti let nemohou vlek využívat.  Vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo drog je zakázán.  Obsluha vleku může bez náhrady odmítnout jízdu všem návštěvníkům, kteří by vykazovali předchozí požití alkoholu nebo jiných návykových látek.  V blízkosti vleku je přísný zákaz kouření.

Rezervace

Svou rezervací souhlasíte s pravidly a provozním řádem vleku.  Všichni jezdci se na vleku i v okolí vleku pohybují na vlastní nebezpečí.  Rezervace, kterou vytvoříte, platí pouze pro jednoho jezdce.  Kvůli odpovědnosti musí každý jezdec vytvořit vlastní rezervaci.  Pokud vytváříte rezervaci například pro přítele, který bude jezdit ve stejném čase s Vámi, musíte uvést jeho jméno a jeho vlastní email.  Není možné vytvořit dvě rezervace na jeden email.  Na určitou hodinu na vleku je možné rezervovat maximálně čtyři jezdce.   Je to proto, abyste si opravdu zajezdili a nestáli ve frontě.  U jiných liniových vleků umožňují jízdu až šesti jezdcům během jedné hodiny.  V případě, že jsou na našem vleku na danou hodinu rezervováni čtyři jezdci, není možné rezervovat další.  Pokud si chcete vlek zarezervovat privátně pro skupinu více osob, vytvořte čtyři rezervace v určitou hodinu. V případě, že na vleku bude jezdit pět nebo více jezdců, platí pouze čtyři. Po skupinové rezervaci pro firmu nás prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky a dohodneme další služby pro Váš team building, jako paddleboardy, catering, hudbu, atd. Každý jezdec, který bude jezdit na vleku, předem vyjadřuje souhlas s pravidly a provozním řádem vleku, i když ho rezervuje například zaměstnavatel.  V žádném případě není možné udělat rezervaci pro jednoho a napsat do poznámky, že bude jezdit více jezdců.  Poznámka je určena například pro rezervaci instruktora, nebo pro zvláštní péči pro hendikepované jezdce, nebo proto, abyste nám napsali, že nám fandíte.  Cena za pronájem celého vleku je stejná jako za pronájem pro čtyři osoby  a odvíjí se od teploty vzduchu. Pokud chcete cenu odhadnout dopředu, počítejte s cenou tři sta korun za hodinu, tedy dvanáct set korun za hodinu za celý vlek.

Kontaktování telefonem ohledně rezervací

Veškeré informace ohledně rezervací naleznete na našich stránkách. Rezervovat vlek je možné pouze online v našem rezervačním systému na těchto stránkách.  V případě, že nám zatelefonujete, abychom za Vás datlovali Vaše údaje do klávesnice a udělali za Vás Vaši rezervaci, tak Vás rádi vyslechneme, ale okamžitě Vás odkážeme na náš rezervační systém. Nestrávili jsme večery studiem HTML a PHP jazyků a programováním stránek, abychom rezervace nadále zapisovali ručně jako v době ROH rekreace.  Opakovaní rezervační telefonisté budou zařazeni do slosování o tříměsíční neplacenou stáž v našem mongolském výcvikovém táboře. Vyjímku tvoří pouze rezerváči, kteří chtějí jezdit například dopoledne ve všední den, nebo za špatného počasí, kdy je obsluha na vleku pouze na objednání. Když je hezky, tak dopředu volat nemusíte. Takže, prosím pochopte, že telefonáty ohledně rezervací jsou opodstatněné pouze mimo hlavní sezonu a během netuzexového počasí.  Tedy, pokud je duben nebo září, nebo pokud je červenec, ale padá sníh, nebo pokud chcete jezdit dopoledne, tak si raději zavolejte předem, aby na vleku byla obsluha.

Telefonáty na všechna ostatní témata kromě rezervací přijímame vstřícně, radostě, ba nadšeně. Takže, pokud cítíte neodkladnou potřebu se nás na něco zeptat, na Vaše dotazy Vám rádi odpoví naši lokální instrukoři nebo majitel CITY WAKE Pavel Trčala. Vaše dotazy nemusíte klást pouze telefonicky. Pokud neradi telefonujete, nebo nechcete, aby Vás slyšeli kolegové, jak si v pracovní době plánujete soukromé sportovní aktivity, můžete také napsat email. Kontakty s emailovými adresami naleznete v rubrice Kontakt

Rezervace ve ztížených podmínkách

Pokud jste právě na služební cestě, sedíte za volantem a hrkáte si to po tankodromu zvaném Dee One a nezvládáte zároveň řídit a psát na klávesnici Vašeho laptopu, ale zrovna a ausgerechnet neřkuli přesně v té chvíli cítíte urgentní touhu rezervovat si Váš adrenalinový zážitek na vleku CITY WAKE, v žádném případě nepropadejte pokušení zvednout telefon a volat nám. Zaprvé, pomocníci a chrániči modrostříbrní by Vaši argumentaci o nutnosti telefonátu nemuseli pochopit. Zadruhé, stejně bychom Vaši rezervaci nepřijali a pouze Vám doporučili zastávku na McDonaldu u Velkého Meziříčí, kde mají Wi-Fi. Můžete si dát shake a rezervaci vyplnit mimo nebezpečí pádu z nejvyššího dálničního mostu v ČR.

Rezervace na pracovišti

Pozor, dle nezávislých průzkumů, až sedmdesát procent firem monitoruje přes intranet aktivitu svých zaměstnanců na pracovním počítači. Zaměstnavatelé nejčastěji propouštějí pracovníky na základě navštěvování stránek s fotografiemi nahých osob. Ve většině profesí totiž tyto stránky nesouvisejí s pracovní náplní. I když CITY WAKE fotografie nahých osob nepublikuje, je možné, že Váš nadřízenej je trapnej a nemá zájem o vodní lyžování a wakeboarding, takže mu stránky CITY WAKE nebudou vonět. Upozornění, pro ty, kteří nevědí, jak funguje firemní sít: pokud máte v hokně laptop a zavřete se s ním do skladu nebo na záchod, abyste tajně navštívili stránky CITY WAKE, vězte, že velký bratr z IT oddělení Vás vidí i tam. Pro tento případ despotického dohledu na pracovišti Vám doporučujeme rezervaci z domova, nebo investici do internetové služby ve Vašem mobilu.

Zrušení rezervace

Obsluha vleku je organizována dle rezervací.  Pokud na danou hodinu nejsou rezervace, vlek nemusí být v provozu.  V případě, že uděláte rezervaci a obsluha kvůli Vám pojede na Prigl a Vy pak nepřijdete, tak budete penalizováni namočením do Rakovecké zátoky za levou patu hlavou dolů.

Osobní údaje

Informace do přihlašovacího formuláře zadáváte dobrovolně a Vaše kontaktní údaje považujeme za důvěrná data. S Vašimi údaji bude zacházeno v souladu s platnými ustanoveními o ochraně osobních informací. Vaše údaje mohou být použity pouze pro marketingové potřeby CITY WAKE, CITY SKI, CITY BEACH, CITY SPORTS.  Vaše údaje nebudou prodány třetím stranám. Přihlášením na vlek CITY WAKE souhlasíte s informováním o připravovaných akcích CITY WAKE, zájezdech CITY SKI, plánovaných akcích na CITY BEACH, případně dalších akcích CITY SPORTS impéria. Pokud si nepřejete být informováni o těchto událostech, prosím, napište nám emailem Vaši žádost.

Multimédia

Veškerá fotodokumentace a videodokumentace vytvořená na vlecích CITY WAKE obsluhou nebo účastníky je majetkem CITY SPORTS s.r.o. Tato dokumentace může být zveřejněna na webu CITY WAKE, na Facebook stránkách CITY WAKE a na jiných Facebook stránkách a na jiných internetových stránkách. Dále může být tato dokumentace použita na propagaci služeb CITY SKI, CITY BEACH, CITY BIKE a ostatních odnoží skupiny CITY SPORTS nebo jiných služeb v České republice nebo v zahraničí. Každá pověřená osoba ze strany provozovatele nebo každý klient CITY WAKE může být v těchto videích na těchto fotografiích portrétován a označen jménem.

Pokud nechcete na fotkách a ve videích vypadat blbě, nechovejte se blbě. Pokud nechcete na fotkách a ve videích vypadat tlustě, nepřežírejte se a dejte si večer místo seriálu tréninkový běh z Líšně do Bystrce a zpět.  Pokud nechcete na fotkách mít starý wakeboard, poproste obsluhu CITY WAKE a bude Vám zapůjčen wakeboard CITY WAKE pro pokročilé na příležitost fotografování.  Pro jízdy je wakeboard pro pokročilé zpoplatněn poplatkem 100 Kč na hodinu.  Wakeboard pro začátečníky je zdarma.

Chování na videích a výrazy na fotografiích dospělých účastníků jsou zodpovědností každého jednotlivého účastníka nebo účastnice. Mějte na paměti, že pokud Vás zrovna nesleduje kamera CITY WAKE nebo kamera jiného účastníka, sleduje Vás sám Pán Bůh.

Chování na videích a výrazy na fotografiích nezletilých účastníků jsou zodpovědností jejich rodičů, kteří své nezletilé ratolesti pouštějí na vlek CITY WAKE za písemného souhlasu.

Bezpečnost

Všichni jezdci musejí používat záchrannou vestu a ochrannou přilbu.  Jezdci bez helmy a bez vesty nebudou vpuštěni na vlek.  Jezdci, kteří nemají vlastní přilbu a vestu, mohou požádat obsluhu o zapůjčení vesty a přilby zdarma.  Návštěvníci vleku musejí dbát pokynů obsluhy vleku.  Jízda na vleku není povolena těhotným ženám, pacientům se srdečními onemocněními, jezdcům s kardiostimulátory, návštěvníkům s jiným zdravotními omezeními a pasažérům, jejichž zdravotní stav by se mohl následkem použití vleku zhoršit.

Vlek je určen pro jednoho dětského nebo dospělého jezdce při vodním lyžování nebo wakeboardingu.  Při tahání na nafukovacích předmětech s vlastním výtlakem, jako jsou například paddleboardy, nafukovací kola, nafukovací banány a další může na vleku jet více osob dle jejich váhy a dle instrukcí obsluhy.

Vlek je určen pro jezdce do hmotnosti 100 kg. Pokud máte více než 100 kg a nejste vážně nemocní, tak přestaňte žrát po večerníčku a nejezděte do hokny šalinou, ale choďte pěšky nebo jezděte na kole. Ano, je to tak prosté, nemusíte platit za drahé diety. Každý návštěvník je povinen podřídit jízdu svým schopnostem a dosavadním zkušenostem.  V případě pádu do vody návštěvník vyčká na unašeč a připraví se na start.  Všichni jezdci musejí stále sledovat polohu lana hrazdy, zejména při startech z vody, aby nedošlo k zachycení lana za helmu, vestu, kolem krku, kolem těla, nebo končetin jezdce.  Jakmile je jezdec připraven, dá pokyn obsluze zvednutím ruky.

Kontrola lana

Všichni jezdci musejí zkontrolovat, aby před startem bylo lano umístěno v poloze nad prknem nebo mezi lyžemi ve směru jízdy ke vzdálenější stanici vleku.  Hrazdu drží každý návštěvník pouze rukama, nesnaží se ji zaháknout za jiné části těla.  Je zakázáno omotávat lano kolem těla, nebo části těla.  Pasažéři s dlouhými vlasy musejí dbát zvýšené opatrnosti a musejí si vlasy uzpůsobit tak, aby nedošlo k nebezpečí zachycení o lano hrazdy.  Jakmile je jezdec připraven, dá pokyn obsluze zvednutím ruky.

Specifika vleku v Brně

Na vleku v Brně kvůli startu vleku blízko opěrné zdi terasy nemohou jezdci startovat z mola, ale musejí odstartovat až od úrovně úvratě vleku, která je umístěna ve směru jízdy vleku za šméčkovou potapěčskou zónou, kterou si na místě vleku vytvořil jeden nepřející člověk.  Tento člověk umístil doprostřed dráhy vleku plechové barely a přesvědčil úřady, aby mu schválili absurdní potápěčskou zónu uprostřed naší dráhy vleku a to na Priglu, kde je vidět dvacet centimetrů.  Tento člověk si o potápěčskou zónu požádal až rok poté, co úřad vydal souhlas s naším vlekem.  Aktuálně barely v trati nejsou a nevíme, zda je někdo opětovně do trati umístí.  Chtěli jsme postavit vlek se sloupem ve vodě, aby lano vleku bylo dále od zdi, a abychom byli dále od tohoto člověka, který našemu vleku stále škodí, ale dostali jsme úřední podmínku, že sloup vleku musí stát na terase.  Tato varianta není vhodná, ale museli jsme postavit vlek dle rozhodnutí úřadů.  I přesto máme jeden z nejdelších liniových vleků v ČR a jsme rádi, že ho můžeme mít.  Prosíme všechny o dodržování provozního řádu a bezpečnostních pokynů obsluhy tak, aby nedošlo k úrazu.  Škodící člověk by byl velmi spokojen, kdyby někdo z jezdců narazil do jeho plechového barelu a zranil se.  V tomto případě by byl okamžitě připraven jezdce vyfotit a poslat snímek do novin a pomluvit náš vlek a je velmi pravděpodobné, že by někdo zařídil, aby noviny napsaly, že jiný vlek je lepší než náš vlek.  Taktéž žádáme všechny účastníky, aby okamžitě zastavili jízdu, pokud uvidí v dráze plavce nebo jezdce na paddleboardu.  Nikdo se zdravým rozumem nebude plavat do dráhy vleku, stejně jako nikdo normální nebude přecházet dálnici, na které je provoz.  Avšak může se najít určitý jedinec, který tak učiní naschvál.  Prosíme tedy o pochopení.

Pohyb pod lanem

Pod lanem vleku se může pohybovat pouze osoba nebo osoby tažené vlekem.  Ostatní osoby se nesmějí pod lanem pohybovat a to ani ve vodě, ani na molu, ani na terase.  V těsné blízkosti vleku je zakázáno stání u zábradlí takovým způsobem, který by mohl blokovat výhled obsluhy na jízdní trať.

Časy a povětrnostní omezení

Provoz vleku pro veřejnost je denně od osmi hodin ráno do soumraku. Jak bylo zmíněno výše, obsluha vleku je přítomna dle rezervací. Tedy, v dopoledních hodinách a v případě špatného počasí nemusí být obsluha přítomna. Prosím zavolejte předem než vyrazíte. Všichni účastníci platící i neplatící se zavazují dodržovat provozní řád a pravidla.  Vlek nelze provozovat za mlhy, zhoršené viditelnosti a za silného větru.  Provoz vleku je v takovém případě ukončen bez náhrady.  Při technické závadě delší jak deset minut je všem jezdcům prodlouženo hodinové jízdné o čas potřebný na odstranění závady.

Plavci v dráze

Dráha vleku je ohraničena bójemi.  Pokud jezdec uvidí v dráze vleku plavce, nebo plovoucí předmět, který obsluha vleku nemohla na dálku spatřit, musí ukončit jízdu před objektem nebo ve výchozí stanici a neprodleně obsluhu informovat.  Pokud si jezdec není jistý, že se předmětu dokáže bezpečně vyhnout, musí okamžitě pustit lano a ukončit jízdu.

Vrácení vybavení

Po ukončení jízdy je každý návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.  Pokud dojde k poškození, je povinen uhradit vzniklou škodu v plné hodnotě daného vybavení.   Pokud dojde k odcizení, účastník bude vyhledán a ta končetina, která se prkna nebo helmy nebo jiného ukradeného předmětu dotkla jako první, bude zasádrována tak, jako kdyby měl účastník zlomenou ruku.  Tuto sádru bude muset jezdec nosit nejméně šest týdnů, což mu pokazí zbytek sezony.

Provozovatel neručí za uschované předměty

Provozovatel vleku neručí za ztrátu, odcizení peněz nebo jiných cenností v celém areálu.  Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby a ceníku.  Z prostoru vleku bude bez nároku na vrácení jízdného vykázán takový návštěvník, který přes napomenutí poruší ustanovení provozního řádu, neuposlechne pokynů pracovníků vleku nebo se bude chovat jiným nepřípustným způsobem.